Ball Roll Tester

Tento nástroj měří, jak daleko se míč odrazí a odvalí  na umělém či přírodním trávníku. To nám naznačuje, zda hrací plocha je příliš tvrdá nebo příliš měkká. Na základě tohoto měření lze dále stanovit, jaký druh údržby je dále potřeba provést.

Valivost

Hodnoty přírodního trávníku by se měly pohybovat mezi 4 a 10 m, pro přírodní trávník v ideálních podmínkách platí hodnoty 4 až 8 m. Čím nižší je tato hodnota, tím pomalejší je trávník.

Odskok

Odskok míče se měří tak, že se upustí míč ze 2 metrů a následně změříme výšku odskoku. Přírodní trávník poskytne hodnoty mezi 50 a 100 cm, ale "ideální" hodnota přírodního trávníku je mezi 60 a 85 cm.