Infill Thickness Tester

Tento nástroj určuje množství výplně  hracího pole umělých trávníků. Je důležité, aby toto měření bylo prováděno pravidelně, neboť umělý trávník ztrácí 5-10 % své výplně každý rok.