Secí stroj Overseeder 1575, 2075

Nejen nejrychlejší, ale i nejefektivnější sečka Overseeder nové generace zapraví úplně všechno osivo do hloubky 0,5–2 cm pod povrch. Jednotlivá semena totiž propadají klínovitou mezerou mezi řeznými kotoučky, a jsou tak uvolňovány přímo v seťovém lůžku. Tím je zajištěna maximální klíčivost při 100 % účinnosti stroje.

V zásobníku je gumový váleček zajišťující přesné dávkování, včetně velmi drobných semen. Hustota výsevu je závislá na převodu pojezdových kol, stejně jako u systému Verti-Seed. Semena vypadávají v závislosti na pohybu postranních kol, takže nedochází ke ztrátám osiva u stojícího stroje.

Jednotlivé řezné kotoučky jsou nezávisle zavěšené, takže můžeme osévat i velmi vlnitý povrch terénu.

Další výhodou je těsné spojení s traktorem, což umožňuje agregaci i relativně malými traktory.

Model Overseeder 1575 Overseeder 2075 
Šířka záběru 1,5 m 2 m 
Vzdálenost řezných oválů75 mm 75 mm  
Hloubka řezu max 20 mmmax 20 mm 
Kapacita zásobníku250 l 400 l 
Hustota osetí (1 přejezd)0,2-2,8 g/m0,2-2,8 g/m2 
Min. požadavky na traktor 45 hp / 1300 kg nosnost závěsu50 hp / 1600 kg nosnost závěsu
Produktivita 18 900 m2/hod.24 900 m2/hod. 
 
  • Přesné dávkování
  • Přizpůsobí se terénu - EFEKTIVITA
  • Rychlost při setí 14,5 km/h.
  • Dostatečně velký zásobník - stačí vyjet jednou