ECO RAIN ® Root Zone Irrigation Mat

Technologie ECO Rain ®  Root Zone Irrigation Mat byla vyvinuta s cílem poskytnout inovativní, pokročilé a vysoce úsporné řešení závlahy pro globální světový trh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavlažovací rohož ECO Rain® Root Zone Irrigation Mat znamená opravdovou inovaci v oblasti vývoje moderních zavlažovacích technologií. Polyetylénové kapkovací potrubí s integrovanými kapkovači je nejdříve ovinuto speciální fleecovou textilií a následně zašito mezi dvě vrstvy netkané geotextilie. Primární funkcí kapkovacího potrubí v rohoži je nasytit geotextilie vodou. Vlastní závlahu rostlin zajišťují vodou nasycené rohože, které  prostřednictvím kapilární vzlínavosti dodávají vláhu do půdního horizontu. Díky plošnému uspořádání rohože je kořenový systém zásobován vláhou zcela rovnoměrně a přiměřeně rychle.

 

 • Vnější průměr kapkovacího potrubí:                                                                               16mm
 • Výtokové množství vody na 1 kapkovač:                                       2,2 l/h, kompenzace tlaku
 • Spon kapkovačů v potrubí:                                                                                               33cm
 • Spon ovinutých trubek v rohoži:                                                                                       35cm
 • Geotextilie:                                                                                                 2 vrstvy á 250g/m2
 • Rozměry rozvinuté rohože:                                                                0,80m x 75m (= 60 m2)
 • Hmotnost SUCHÉ rohože / m2:                                                                               cca 1000g
 • Hmotnost VLHKÉ rohože (nasycené vodou) / m2:                                                 cca 5000g
 • Maximální kapacita vodní kapacita / m2:                                                                  4,0 l/m2
 • Maximální množství vody na m2 za hodinu:                                                            cca 18 litrů
 • Maximální délka spojených pásů (v závislosti na vstupním tlaku):                           až 140m
 • Pracovní tlak (vstupní potrubí):                                                                                   1 - 4 baru
 • Výrazné zvýšení vodní kapacity půdy úspory vody až o 60% v našich klimatických podmínkách v porovnání se systémy s postřikovači
 • Výrazné omezení eroze
 • Kvalitnější vývoj rostlin na řídce ozeleněných plochách
 • Výborný vývoj kořenového systému rostlin, nižší výskyt chorob a škůdců díky suchému povrchu vegetační vrstvy 
 • Téměř 100% rovnoměrná distribuce na zavlažované ploše
 • Voda přímo do kořenové zóny
 • Možnost dávkování kapalných hnojiv do systému
 • Beze ztrát vody výparem
 • Bez ovlivňování větrem díky podpovrchové instalaci
 • Lze zavlažovat v podstatě kdykoliv / plochy je možno využívat i v průběhu zavlažování
 • Noční zavlažování vede k ještě výraznějším úsporám vody
 • Výrazné omezené nebezpečí poškození systému vandalismem či pracovníky údržby
 • Bez zápachu při použití odpadní vody
 • Eliminace přestřiků od postřikovačů směrem do komunikace