RAIN BIRD ovládací jednotka ESP-LXME

Aktualizace na IQ satelitní jednotku 
Rozšířená jednotka ESP-LXME nabízí funkci snímání a optimalizace průtoku. 

Modulární koncept pro maximálně univerzální využití.
Uživatelsky velmi jednoduchý způsob programování. 

MODELY

 • ESPLXME     : 8-mi sekční základní jednotka
 • ESP12LXME : 12-ti sekční základní jednotka
 • FSM-LXME   : Flow Smart modul/průtokový modul
 • Velký LCD displej se snadno srozumitelným programováním pomocí tlačítek
 • Výstup na čidlo srážek s manuálním vypínačem na předním panelu.
 • Výstup na hlavní ventil/spínání čerpadla.
 • Výběr ze 6-ti jazyků.
 • 100-letá paměť na uchování naprogramovaných dat
 • Ochrana proti přepětí 10kV jako standard
 • Přední panel je odnímatelný a je možno jej programovat s vloženou baterií i bez připojení k jednotce.

ROZMĚRY/ EL. SPECIFIKACE

 • Rozměry (š x v x hl) : 36,4x32,2x14,0cm
 • Vstupní napětí:  230V
  -  ± 10%, / 50hz
  -  Výstup : 26.5 VaC 1.9a
 • Záloha dat: lithiová baterie udržuje aktuální čas a datum, neomezená vestavěná paměť zachovává naprogramovaná data.
 • Možnost spuštění více cívek:

    - Maximálně 5-ti 24VaC, 7Va cívek současně spuštěných + hlavní ventil

    - Maximálně možno spustit až dvě cívky na sekci 

PROGRAMOVACÍ VLASTNOSTI

 • Funkce SimulStation umožňuje souběh až 5-ti sekcí najednou
 • Možnost funkce Cycle+Soak pro každou sekci
 • Dešťová pauza
 • Možnost vypnutí kteréhokoliv dne v rámci 365-denního kalendáře
 • Pauza mezi sekcemi pro program
 • Funkce nastavení hlavního ventilu včetně přiřazení k programu
 • Přiřazení nebo ignorování povětrnostního čidla  - možno nastavit pro jakoukoliv sekci
 • Doba závlahy: 0min až 12hod
 • Procentuální úprava dat: 0% až 300% (maximální doba závlahy pro sekci je 16 hodin)
 • 4 nezávislé programy (ABCD)
 • Programy A B C a D se mohou překrývat
 • 8 startovacích časů pro program
 • Výběr ze zavlažovacích cyklů: 7-denní týden, lichý den, lichý den bez 31., sudý den, cyklicky se opakující den
 • Manuální spuštění sekce, programu, testu 

 

FUNKCE OPTIMALIZACE PRŮTOKU
Doplňkový  Flow Smart module™ obsahuje funkci snímání průtoku:

 • Možnost přímého propojení  Flow Smart modulu s čidlem průtoku, bez nutnosti vložení dalšího zařízení 
 • Funkce FlowWatch si zapamatuje normální průtok každé sekce. FlowWatch sleduje probíhající průtoky a porovnává je s uloženými informacemi a zachová se dle uživatelem vložených instrukcí v případě vyššího, nižšího nebo žádného průtoku
 • FlowWatch automaticky určí problémové místo a  izoluje ho zavřením buď sekčního, nebo hlavního ventilu
 • FlowWatch spolupracuje s hlavními ventily konfigurace NO i NC                            
 • Jednotka umožňuje vložení časového okna
 • Otevření hlavního ventilu pro možnost manuálních odběrů během dne, s ohledem  na průtoky vložené ve funkci FlowWatch
 • V rámci tohoto časového okna je možno vybrat dny v týdnu a velikost průtoku vody při ručním odběru             
 • ESP-LXM sekční moduly

Jednotka ESP-LXME může být v základním modelu vybavena buď 8 nebo 12 sekcemi s 3 volnými pozicemi na 4, 8, nebo 12-ti sekční moduly, takže lze dosáhnout až maximální kapacity  48 sekcí. Moduly lze osazovat do jednotky pod napětím, není nutno jednotku
odpojovat od zdroje 230V.

Funkce dynamického číslování sekcí zabraňuje vzniku mezer v číslování, které mohou vzniknout u modulárních jednotek  při vynechání některé pozice pro rozšiřovací modul nebo při instalaci modulu s méně sekcemi v kombinaci s modulem s více sekcemi .