Aktivní meteostanice Weathermatic SLW1

Meteostanice Weathermatic SmartLine SLW1/SLW15 jsou určeny pro komunikaci s ovládacími jednotkami Weathermatic řady SmartLine.

Tyto jednotky umožňují kromě standardního programování i speciální režim AUTO-ADJUST, který umožňuje zcela automatický režim zavlažování s denní aktualizací hodnot ET - evapotranspirace.

Evapotranspirace zahrnuje ztráty vody výparem z plochy a současně spotřebu vody vzniklou růstem trávníku a rostlin.

Režim AUTO-ADJUST spolupracuje s lokální meteostanicí Weathermatic SLW a na základě nastavení parametrů systému a informací o konkrétní lokalitě automaticky stanovuje dobu zavlažování a další parametry provozu. Vlastní režim závlahy je tak výrazně automatizován. Inteligentní nastavování "Smart Irrigation" aktualizuje data nastavení denně podle skutečných klimatických informací z místa a podle skutečných nároků trávníku i výsadeb.

Díky eliminace nepřeseného odhadování závlahových parametrů je řada SmartLine efektivním nástrojem, které sníží náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii o desítky procent, investice do ovládacího systému SmartLine se vrací během jediné sezóny i v podmínkách středoevropského klimatu.

K řadě ovládacích jednotek Weathermatic Smartline SL lze připojit aktivní meteostanici Weathermatic SLW1 se standardním kabelovým připojení, k dispozici je rovněž bezdrátová verze meteostanice SLW15 s radiovou komunikací a dlouhým dosahem. Bezdrátovou meteostanici lze snadno doplnit výkonným dálkovým ovládáním SLRC, kterým lze spuštět jednotlivé sekce i aktivovat vybrané funkce systému.

 

Meteostanice Wetahermatic SmartLine SLW1 s kabelovým připojením

  • Mikroprocesor zaznamenává a zpracovává údaje o počasí a předává je do jednotky SmartLine která je používá pro automatické nastavení v režimu AutoAdjust
  • Nastavitelné čidlo srážek v rozmezí 3 - 25mm
  • Prodloužená dešťová časová pauza může pozastavit činnost systému a odloží období, kdy jsou načítány vláhové deficity
  • Dny se srážkami snižují stávající načtené vláhové deficity v SmartLine® ovládacích jednotkách
  • Čidlo nízkých teplot odpojí zavlažování při teplotách pod 3.0°C
  • Ochranné bílé solární štíty umožňují volné proudění vzduchu kolem stanice, chrání ji před přímým slunečním svitem a zajišťují tak přesné odečítání hodnot teploty a snižuje nutnost častého čistění meteostanice.
  • Stanice může být nainstalováno jak na osluněném či zastíněném místě i v bezprostřední blízkosti střechy.
  • Maximální délka připojovacího kabelu může být 60m (pro kabelovou verzi stanice SLW1)
  • Pracuje s verzí firmware SmartLine® jednotek 1.08 a vyšší.
  • SLW1 / SLW15: 12.7cm nastavitelné rameno z vysoceodolného plastu pro montáž na stěnu/na okap