Návrh automatického zavlažovacího systému

Optimální návrh automatického zavlažovacího systému není  vždy jednoduchou záležitostí. Je třeba správně posoudit zdroj vody, který je k dispozici, zvolit z široké nabídky postřikovačů, trysek a ventilů nejvhodnější typy, správně je rozmístit s ohledem na chodníky, stromy, keře a pergoly, vzít v úvahu bazén, posoudit vliv větru a zastínění pozemku, správně navrhnout profily potrubí, ovládacích kabelů a podobně. Náprava nesprávně navrženého systému je vždy zdlouhavá a nákladná.

NÁVRH ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU SI NECHTE VYPRACOVAT SPECIALISTOU !

Instalační firmy ve spolupráci se ditributorem - firmou ITTEC, která je přímým dovozcem světových značek jako Rain Bird, K-Rain, Antelco, ECO-Rain a mnoha dalších, však rádi starost s návrhem systému převezmou za Vás.  Přímo na Vaší zahradě zjistí všechny potřebné informace, proberou s Vámi Vaší představu a po dohodě na rozsahu a charakteru systému vypracují návrh a cenovou nabídku.

Rozhodnutí je poté již zcela na Vás …

Uvádíme zde informace, které jsou pro návrh zavlažovacího systému podstatné a ze kterých by měl každý správný návrh vycházet.

Je dobré vědět, na co se při posuzování různých řešení zaměřit. Špatný návrh může Vaši investici do zahrady zcela znehodnotit …

 

 

 


PLÁN ZAHRADY
Pokud máte k dispozici tzv. osazovací plán od zahradního architekta, máte mnoho práce ušetřeno. V osazovacím plánu s uvedeným měřítkem (většinou 1:50 nebo 1:100) je vyznačen tvar a proporce pozemku. Jsou zřejmé rozměry trávníkových ploch, výsadeb, umístění bazénu, pergoly a soliterních stromů či záhonů. Takový plán je většinou naprosto postačujícím podkladem. Pokud je Vaše zahrada již hotova a nemáte plán k dispozici, je dobré si takový plán, ve zjednodušené formě, vypracovat. Nezapomeňte si poznamenat výškové poměry na pozemku a to alespoň v extrémních bodech (nejvyšší a nejnižší místo) a v místě napojení na zdroj vody.

 

ROZSAH ZAVLAŽOVÁNÍ
Pokuste se vytvořit si vlastní představu, které plochy si bude přát systémem pokrýt. Většinou se jedná o trávníkové plochy, výsadby, keřové skupiny atd.
Pokud počítáte na některých plochách v blízké budoucnosti s úpravami (bazén, sezení apod.) zvažte řešení systému na těchto plochách v pozdějším období tak, aby nově instalovaný systém nebylo nutno předělávat již po první sezóně.
Dodatečně instalovaný bazén uprostřed trávníkové plochy návrh systému zásadně ovlivní...

ZDROJ VODY
Otázka zdroje vody je velmi důležitá a je dobré ji řešit co nejdříve. Je dobré si uvědomit, že čím bude kapacitnější zdroj vody, tím nižší investici bude potřeba vložit do vlastního zavlažovacího systému. Dostatečně dimenzovaná vodovodní přípojka a vodoměr je poměrně nenákladnou investicí a přitom může ušetřit tisícové částky na zavlažovacím systému.

Pro první fázi návrhu postačí charakterizovat typ připojení na zdroj vody a jeho parametry. Zdroj vody je nejčastěji stávající či budovaná vodovodní přípojka, studna nebo dešťová nádrž popř. kombinace několika typů zdroje.
Pokud je zdrojem studna je dobré znát její průměr, hloubku popř. tzv. vydatnost a podle těchto parametrů pak bude zvoleno vhodné čerpadlo.
V případě, že je již čerpadlo instalováno, pokuste se zjistit jeho typ a parametry.
Ideální je, pokud si instalační firma v rámci nabídky parametry na zdroji vody změří.

ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
Zdroj el. energie je podstatný zejména v případě, kdy zvažujeme použití čerpadla. Příkon čerpadel vhodných pro pozemek o rozloze 700 - 1000m2 se bude pro Vaši orientaci pohybovat kolem 1 - 1,5kW.
Elektrickou energii budeme potřebovat rovněž pro napájení ovládací jednotky. V případě, že na zahradě není k dispozici zdroj 230V, existují i bateriové ovládací jednotky, které nevyžadují zdroj el. energie. Tyto jednotky pracují po celý rok pouze s dvěmi 9V bateriemi.

SPRÁVNÉ ROZMÍSTĚNÍ POSTŘIKOVAČŮ
Správné rozmístění postřikovačů na trávníkové ploše je jeden z nejdůležitějších kroků v návrhu. V tomto bodě se také velmi často liší kvalitní technické řešení od špatného. Méně postřikovačů nemusí vždy znamenat úsporu peněz, většinou je tomu právě naopak.
Na obrázcích vidíte, že pokud postřikovače umístíte od sebe dále, než je doporučováno, dávka vody, která bude pravidelně dodávána na plochu bude výrazně nerovnoměrná. Některé části budou převlažovány, některé budou nedovlažovány. Výsledkem při dlouhodobém provozu jsou pak hnědé skvrny, nerovnoměrný růst, mechy, plísně a řídnutí trávníku.

Názorné množství vody dodané na trávník……

VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST POSTŘIKOVAČŮ ROVNA DOSTŘIKU... SPRÁVNĚ!!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTŘIKOVAČE JSOU PŘÍLIŠ DALEKO OD SEBE...   ŠPATNĚ!!!


ROZDĚLENÍ SYSTÉMU DO SEKCÍ
Jen velmi malá zahrada se závlahou pouze jedné plochy stejného charakteru by mohla být zavlažována celá najednou. U běžných zahrad je nutno průběh závlahy rozdělit do několika po sobě jdoucích celcích – sekcích. Rozdělení do sekcí je určováno kapacitou zdroje vody, charakterem a velikostí jednotlivých ploch a typy použitých zavlažovacích prvků.

Takže zjednodušeně řečeno:

Pokud máme zdroj vody, který nám „utáhne“ pouze 3 postřikovače (určitého typu a trysky) a my máme na trávníku navrženo postřikovačů 6, je nutno je napojit na 2 samostatné ventily- sekce, které budou spouštěny jeden po druhém.
Trávníková plocha bude jistě vyžadovat zcela jinou zavlažovací dávku než záhon s trvalkami – je tedy nutno navrhnout pro každou plochu jednu sekci, což nám umožní nastavit na ovládací jednotce pro tyto plochy rozdílné doby zavlažování.
Pokud budeme zavlažovat  trávník, který bude v jedné části širší a v jedné užší, použijeme dva různé typy postřikovačů, dle potřebného dostřiku. Postřikovače rozprašovací – s kratším dostřikem – dodávají vodu cca 4x rychleji než postřikovače rotační – s delším dostřikem. Nelze je tedy napojit na jeden elektroventil, protože by nebylo možno optimálně nastavit dobu zavlažování. Totéž platí pro kapkovací hadici či mikrotrysky.
 

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ
Celý zavlažovací systém je nutno hydraulicky posoudit z hlediska průtokových a tlakových podmínek na zdroji vody a na koncových zavlažovacích prvcích.
Výpočet tlakových ztrát a z toho vyplývající návrh dimenzí potrubí není zcela jednoduchou záležitostí a proto nejlepším řešením je přenechat tuto starost instalační firmě, která je v návrhu proškolena a za zdárný výsledek ručí.
Důsledkem podcenění návrhu může být špatná funkce systému, projevující se tím, že postřikovače mají zkrácený dostřik, případně se špatně nebo vůbec nevysouvají z pouzder nad terén .

PRVKY AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ
Automatické ovládání se skládá z ovládací jednotky, elektromagnetických ventilů a čidla srážek. V rámci návrhu je dobré si rozmyslet umístění ovládací jednotky a čidla srážek.
Dáváme přednost umístění ovládací jednotky ve vnitřním prostředí (venkovní instalace je ovšem rovněž možná) na přehledném místě. Vhodnými místy bývají zahradní domky, garáže, sklepy apod.
Ovládací jednotky se nemontují do studní nebo vlhkých podzemních šachet.

Ovládací jednotky jsou napojeny na 230V a vedou od nich ovládací kabely 24V ke skupinám elektromagnetických ventilů.
Čidlo srážek nesmí být umístěno na místo, do kterého by zasáhl postřik postřikovačů, případně na místě, kam zatéká voda. Musí být na místě, kde do něho snadno naprší a i snadno vyschne.

Napište nám

Sdělte nám co potřebujete a my vám nabídneme to nejlepší řešení

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Ittec, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5-ti let). Odvolání souhlasu lze provést formou e-mailu s uvedením „Neposílat“ v předmětu zprávy.

Kontrolní otázka: Kolik je 4 plus 2?*: