Jak na montáž zavlažovacího systému...

ÚVODEM....

Správná instalace a nastavení moderního profesionálního zavlažovacího systému představuje soubor znalostí a dovedností, které jsou specifické pro zavlažovací techniku a proto se obecně doporučuje svěřit instalaci odborné firmě, která má s touto činností dlouholeté zkušeností a může se pochlubit kvalitními referencemi. Takových firem lze v České republice nalézt desítky, mnohé z nich i s několika stovkami instalovaných systémů.

Firma ITTEC jako distributor a poradenská firma vlastní instalace systémů neprovádí, rádi Vám kvalitní a prověřenou firmu z Vašeho regionu doporučíme.

Vřele doporučujeme vybrat prověřeného dodavatele, který nejenom provede celou instalaci rychle a kvalitně, ale zajistí i již na počátku správný návrh systému a po dokončení instalace poskytne i dlouhodobý servis, zazimování a případná jemná doladění systému v průběhu sezóny.

Kontaktuje nás každoročně mnoho zákazníků. kteří se při výběru dodavatele řídili pouze kriteriem nejnižší ceny, s žádostí o radu jak renovovat nesprávně fungující zavlažovací systém. V mnoha případech je náprava problému komplikovaná a nákladná, často je nutno měnit trubní rozvody a přidávat velké množství postřikovačů tak, aby systém pracoval odpovídajícím způsobem.

Proto věnujte výběru dodavatele přiměřenou pozornost a nevybírejte pouze podle nejnižší nabídnuté ceny, aniž byste si byli jisti co za tyto peníze dostanete.

 

Výběr dodavatele je velmi důležité rozhodnutí …

Správný návrh a postup při instalaci systému jsou naprosto zásadní pro řádné fungování zavlažovacího systému. Při polovičatě navrženém a instalovaném systému nezískáte o polovinu levnější řešení, ale které je většinou zcela nefunkční a které Vám do budoucna přinese celou řadu starostí. Proto je velmi důležité obrátit se na zkušené profesionály, kteří Vám navrhnou optimální a funkční řešení, dodrží správně všechny pracovní postupy a vyhnou se zbytečným chybám při instalaci.

Zde je několik rad, podle kterých je dobré se při výběru instalační firmy řídit:

Co od firmy očekávat:

 • Firma Vám poskytne potřebné informace pro to, abyste se mohli správně rozhodnout
 • Firma zjistí podmínky na Vaší zahradě – údaje o zdroji vody, svažitost terénu, dispozici a rozsah zavlažovaných ploch, údaje o zdroji elektrické energie.
 • Firma vypracuje technický a cenový návrh na základě přesného plánu výsadby, nebo na základě skutečné situace. Následně si bude schopna odborně poradit s případnými odchylkami oproti plánu.
 • Zásah do stávající zahrady bude minimální. Instalační firma odborně provede sejmutí travního drnu, urychleně a citlivě provede výkopy a po instalaci systému výkopy pečlivě zhutní a vše uvede do původního stavu.
 • Montáž běžně velké zahrady 700- 800m2 ve standardních podmínkách by měla být hotova do jednoho týdne.
 • Firma Vám na svoji práci poskytne záruku.

Neváhejte klást otázky.

Kvalitní instalační firma Vám na ně vždy ráda odpoví. Například:

 • Jaký typ výrobků použijete a proč?
 • Jakou značku speciálních závlahových výrobků firma používá ?
 • Bude poskytován poinstalační servis?
 • Jak bude zajišťováno zazimování systému?
 • Jaká bude poskytnuta záruka?
 • Ptejte se po referenčních zrealizovaných akcích.

Vyvarujte se úspor, které by byly na úkor správné funkce systému:

 • Nedostatečný počet postřikovačů je nejzásadnější chybou při návrhu i instalaci zavlažovacího systémy bez ohledu na použitou značku výrobků. Základní principy návrhu musí být u všech značek identické. Snížení počtu postřikovačů na úkor toho, že jsou umístěny příliš daleko jeden od druhého, má za následek nerovnoměrnou dodávku vody. Z toho pak vyplývá, že některé plochy budou zavlažovány moc a některé málo – někde budou hnědé skvrny, někde podmáčená půda s mechy a plísněmi.
 • Pravidla rozmisťování postřikovačů platí jak pro horké a suché podnebí, tak i pro klima Střední Evropy. Liší se pouze délka a frekvence zavlažování.
 • Pokud budou na jedné sekci použity zavlažovací prvky s rozdílnou dodávkou vody (různé typy postřikovačů) bude opět dodávka vody výrazně nerovnoměrná – například nemohou být napojeny na jeden sekční ventil postřikovače společně s kapkovací hadicí a podobně.
 • Pokud nebudou použity správné konektory na elektrické vodiče, může docházet k elektrickým zkratům a korozi vodičů. Důsledkem je opět nefunkční automatika systému.
 • Vyberte si instalační firmu, které můžete věřit, tj. firmu, které je schopna a ochotna své postupy předem vysvětlit.
 • Pokud si vyberete proškolenou certifikovanou firmu pracující s výrobky Rain Bird či K-RAIN, jste na nejlepší cestě ke spolehlivému zavlažovacímu systému. Firma ITTEC pořádá každoročně pro závlahové firmy celou řadu vzdělávacích akcí a účastníci těchto akcí po prověření znalostí získávají Certifikát.

 

ODVODNĚNÍ SYSTÉMU

Každý zavlažovací systém instalovaný v podnebí České republiky je nutno na zimní období odvodnit. Zamrznutí tlakové či zbytkové vody v postřikovačích či elektromagnetických ventilech má vliv na životnost těchto prvků a může je již první zima poškodit, či úplně zničit.

Odvodnění se provádí profouknutím stlačeným vzduchem, který se kompresorem odpovídající velikosti vhání do trubního rozvodu závlahy a vytlačí vodu z trubního rozvodu, elektroventilů i postřikovačů ven. Velikost a parametry kompresoru musí splňovat určité technické podmínky tak, aby bylo zazimování dokonalé a zároveň aby nedošlo k poškození instalovaných komponent, zejména postřikovačů. Vzduch je významně stlačitelný a proto při nesprávném provádění lze komponenty poškodit.

Výrazně doporučujeme tuto činnost přenechat instalační firmě, která systém montovala a  v rámci každoročního posezónního servisu zkontroluje i ostatní součásti systému. Firma pak za případná poškození mrazem nese plnou záruku.

Již při návrhu systému je tak třeba myslet na umístění vhodného připojovacího místa co nejblíže u napojení na zdroj vodytak, aby při zazimování bylo umožněno snadné napojení vzduchové hadice od kompresoru. I na toto kvalitní instalační firma bude myslet.

Pokud budete mít ohledně této problematiky jakékliv dotazy, závlahoví konzultanti z firmy ITTEC Vám rádi poradí.

 

Mohlo by Vás zajímat

RAIN BIRD největší světový výrobce

Více o značce Rain Bird zde...

K RAIN

Inovativní technologie od dynamického výrobce - více zde...

ECO RAIN

Unikátní zavlažovací rohože MADE IN GERMANY. Více zde...

Napište nám

Sdělte nám co potřebujete a my vám nabídneme to nejlepší řešení

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Ittec, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5-ti let). Odvolání souhlasu lze provést formou e-mailu s uvedením „Neposílat“ v předmětu zprávy.

Kontrolní otázka: Kolik je 8 plus 8?*: