WEATHERMATIC Smart Line SL-800

Standardní verze inteligentní ovládací jednotky Smart Line SL-800 s možností připojení aktivní meteostanice a dálkovým ovládáním!

Nová ovládací jednotka od firmy Weathermatic řady SmartLine nabízí kvalitativně vyšší přístup k ovládání zavlažovacího systému v zahradách, parcích a komerčních areálech i na všech typech sportovních ploch.

Pro méně rozsáhlé instalace zavlažovacích systémů na zahradách a menších parcích je na českém trhu je k dispozici model Weathermatic SL-800 se základní kapacitou 4 sekce, která je snadno rozšířitelná pomocí 2-sekčních přídavných modulů až na 8 sekcí.

Jednotka je vybavena unikátními funkcemi jako lokátor ventilů a měřením parametrů cívek elektroventilů, což výrazně usnadňuje instalaci a následný servis systému.

Ovládací jednotky závlahy SmartLineJednotka Weathermatic SL-800 nabízí dva základní režimy programování:

Režim STANDARD umožňuje klasické programování jednotky s nastavením závlahových dní, vícenásobné volitelné startovací časy a manuální vkládání doby závlahy. Samozřejmostí jsou manuální režimy spouštění cyklu i jednotlivých sekcí. Jednotka umožňuje nastavení celé řady pokročilých funkcí - jako jsou pauzy mezi sekcemi, přiřazení čidla srážek jednotlivým sekcím a mnoho dalších.

Režim AUTO-ADJUST spolupracuje s lokální meteostanicí a na základě nastavení parametrů systému a informací o konkrétní lokalitě automaticky stanovuje dobu zavlažování a další parametry provozu. Vlastní režim závlahy je tak výrazně automatizován. Inteligentní nastavování "Smart Irrigation" aktualizuje data nastavení denně podle skutečných klimatických informací z místa a podle skutečných nároků trávníku i výsadeb.

Díky eliminace nepřesného odhadování závlahových parametrů je řada SmartLine efektivním nástrojem, které sníží náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii o desítky procent, investice do ovládacího systému SmartLine se vrací během jediné sezóny.

K řadě Smartline lze připojit aktivní meteostanice WeathermatiC SLW-1se standardním kabelovým připojení, k dispozici je rovněž bezdrátová verze meteostanice Weatheratic SLW-15 s radiovou komunikací a dlouhým dosahem. Bezdrátovou meteostanici lze snadno doplnit výkonným dálkovým ovládáním SLRC, kterým lze spuštět jednotlivé sekce i aktivovat vybrané funkce systému.

Jednotku lze připojit k systému vzdálené správy zavlažovacího systému SmartLink, který umožňuje přístup k jednotce z jakéhokoliv počítače či mobilního zařízení jako je SmartPhone nebo tablet. To výrazně zvyšuje možnosti monitorování systému a rovněž také kompletní možnosti programování a manuálního spouštění všech funkcí. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE JEDNOTKY

 • 4-sekční základní model jednotky, rozšířitelný až na 8 sekcí pomocí 2-sekčních přídavných rozšiřujících modulů.
  Moduly lze instalovat po napětím, za provozu.
 • Externí 230VAC/24VAC transformátor
 • Velký LCD s přehlednými ikonami 

2 provozní režimy:

 • Standardní režim s manuálním vkládáním parametrů programů a uživatelsky vkládanými dobami závlahy pro každou sekci
 • Auto Adjust režim vyžaduje připojení lokální meteostanice řady SLW Series, na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování
 • Možnost připojení standardního čidla srážek/teploty s indikací stavu senzoru na jednotce LED diodou. Ztrojená funkce indikace (červená = pozastavené zavlažování, oranžová = dešťová pauza, zelená= normální provoz)
 • 4 programy: A, B, C; program D lze spouštět současně s programy A, B, C.
 • 8 startovacích časů na každý Program
 • Nevymazatelná paměť ukládá informace o programech a datu/času. Baterie není zapotřebí.
 • Doba zavlažování od 1 min. do 9 hrs. 55 min. s odpočtem doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách
 • Denní zavlažovací intervaly: Volitelně libovolné dny v týdnu/liché a sudé dny/interval zavlažování v rozsahu 1-30dní.
 • Nastavení omezení závlahy: denní časové okno, omezení v konkrétní den týdne a omezení/zakázání v až 7 konkrétních datech v roce.
 • Sezónní nastavení automatického nastavení Programu v % dle ročního období/měsíce (nastavení se ruší v Auto Adjust režimu).

POKROČILÉ FUNKCE

 • Zobrazní všech chybových hlášení včetně hlášení zkratovaných zón
 • Funkce diagnostiky a testování díky vestavěným universálním měřícím obvodům, které zobrazují napětí transformátoru a provozní proudy pro každou sekci/cívku
 • Vestavěný lokátor ventilů - aktivní vyhledávání ztracených elektroventilů drnčivým zvukem solenoidu ventilu pomocí specifické elektrické frekvence (U.S. Patent No. 7,406,363).
 • Menu Přehled zobrazuje ET deficity (hodnoty mm spotřebované za uplynulých 24hod) pro každou zónu/sekci zvlášť a odpovídající doby zavlažování pro následující závlahový den (v režimu Auto Adjust)
 • Menu Přehled zobrazuje maximální přípustnou dobu zavlažování/dobu vsakování použitou v režimu AutoAdjust
 • Menu Přehled zobrazuje hodnoty naměřené venkovní teploty (denní max/min hodnoty) za posledních 5 dní
 • Menu Přehled načítá celkové doby zavlažování pro jednotlivé zóny/sekce od posledního vynulování paměti
 • Dešťová pauze - lze nastavit hodnoty 1-7 dní (pro pozastavení závlahy a opětovné automatické odblokování automatického režimu)
 • Pro meteostanici lze nastavit dešťovou pauzu v rozmezí 0-99 hodin
 • Režim Cyklus/vsakováni (Run/Soak) umožňuje nastavení maximální povolené doby závlahy a minimální dobu vsakování dle programu pro použití v Standardním režimu.
 • Pauzy mezi sekcemi nastavitelné v rozmezí od 1min do 3 hodin pro doladění systému s pomalu se uzavírajícími ventily a pro situace, kdy je třeba řešit dopouštění studní a nádrží.
 • Jemné nastavení spouštění a vypínání hlavního ventilu s ohledem na spouštění sekčních ventilů, nastavení pozastavení otevření / uzavření hl. ventilu.
 • Individuální přiřazení hlavního ventilu/spouštění relé čerpadla pro každou sekci/zónu zvlášť.
 • Funkce Clear program  (vymazání Programu) pro selektivní vymazání jednotlivých programů
 • Funkce Clear All (vymazání VŠECH programů)
 • Uložení a zpětné vyvolání programů a nastavení umoňuje instalační firmě snadno obnovit původní nastavení, pokud dojde ke ztrátě nastavení přičiněním uživatele...

FUNKCE V REŽIMU AUTO ADJUST

 • Nastavení zeměpisné šířky pro stanovení konkrétní lokality pro výpočet solární radiace
 • Vložení typu postřikovače/závlahové techniky pro každou zónu/sekci zvlášť (SPRAY, ROTOR, DRIP, BUBBLER) (ROZPRAŠOVACÍ/ROTAČNÍ/KAPKOVÁ/BUBLERY) s přednastavenou srážkovou výškou nebo s možností vložit srážkovou výšku individuálně manuálně (5 - 75mm/hod)
 • Vložení typu trávníku/výsadby (COOL TURF, WARM TURF, SHRUBS, ANNUALS, TREES, NATIVE) s přednastavenými faktory rostliny nebo s možností tento faktor nastavit individuálně v rozmezí 10 - 300% .
 • Vložení typu půdy (CLAY, SAND, LOAM) (JÍLOVITÁ/PÍSČITÁ/HLINITOPÍSČITÁ) a sklonu svahu (0-25°) pro automatický výpočet max doby zavlažování/doby vsakování pro eliminaci povrchového odtoku/eliminaci eroze a úsporu vody
 • Funkce More/Less (Přidat/ubrat) pro každou zónu/sekci (od -50% do +25%) pro účel jemného doladění systému v režimu AutoAdjust a zohlednění faktor stínu/větru/světové strany a variací v účinnosti postřikovačů


MANUÁLNÍ PROVOZ

 • Manuální testovací cyklus pro každou sekci/zónu s nastavením doby od 10sec do 10 min.
 • Manuální spuštění zóny/sekce s nastavením doby zavlažování pro všechny zóny od 1 min. do  9 hod. 55 min.)
 • Tlačítko spuštění manuálního startu z čelní plochy ovládacího panelu jednotky

Meteostanice s kabelovým připojením SmartLine SLW-1 a bezdrátová meteostanice SmartLine SLW-15

 • Mikroprocesor zaznamenává a zpracovává údaje o počasí a předává je do jednotky SmartLine která je používá pro automatické nastavení v režimu AutoAdjust.
 • Nastavitelné čidlo srážek v rozmezí 3 - 25mm.
 • Prodloužená dešťová časová pauza může pozastavit činnost systému a odloží období, kdy jsou načítány vláhové deficity
 • Dny se srážkami snižují stávající načtené vláhové deficity v SmartLine® ovládacích jednotkách
 • Čidlo nízkých teplot odpojí zavlažování při teplotách pod 3.0°C
 • Ochranné bílé solární štíty umožňují volné proudění vzduchu kolem stanice, chrání ji před přímým slunečním svitem a zajišťují tak přesné odečítání hodnot teploty a snižuje nutnost častého čistění meteostanice.
 • Stanice může být nainstalováno jak na osluněném či zastíněném místě i v bezprostřední blízkosti střechy.
 • Maximální délka připojovacího dvoužilového kabelu může být cca 60m (pro kabelovou verzi stanice SLW-1).
 • Maximální dosah bezdrátové komunikace v přímé viditelnosti až 180m. SLHUB-RF bezdrátový příjmač je dodáván společně SLW-15 a lze jej použít pro propojení dálkového ovládání SLRC.
 • Pracuje s verzí firmware SmartLine® jednotek 1.08 a vyšší.
 • Vestavěná diagnostika stavu baterie a úrovně signálu/kvality komunikace
 • Vzdálené měření stavu baterie meteostanice přímo z jednotky SmartLine®
  SLW-1 / SLW-15: 12.7cm nastavitelné rameno z vysoceodolného plastu pro montáž na stěnu/na okap
  SLW-15: Bezdrátová obousměrná komunikace na frekvenci 2.4 GHz pro kvalitní a spolehlivou komunikaci.
   

Dálkové ovládání SmartLine /SLRC

 • Obousměrná radiová komunikace v pásmu 2.4 GHz pro vynikající dosah a spolehlivost komunikace
 • Dálkové ovládání lze použít pro všechny ovládací jednotky Weathermatic SmartLine® SL-800, SL-1600 nebo SL-4800 – vyžaduje verzi firmware verze 1.08 nebo pozdější a bezdrátový adaptér SLHUB-RF (je součástí sady bezdrátové meteostanice SLW15)
 • 180m dosah při přímé viditelnosti
 • LCD displej dálkového ovládání zobrazuje čídlo zóny/sekce, indikaci radiového signálu, doba zavlažování sekce/zóny
 • Ergonomický design, vlhkotěsné pouzdro ovládání
 • Možnost spuštění jednotlivých sekcí/zón
 • Možnost spuštění jednotlivých programů A, B, C a D
 • Možnost spuštění funkce vyhledávání ventilů Valve Locator
 • Možnost ovládat jedním ovládáním více ovládacích jednotek (1-99)
 • Nastavení skrytých funkcí - délka spuštění v testovacím režimu....
   

Katalogový list a návody naleznete v sekci Ke stažení